Förmodligen har det inte undgått dig att det kommit en ny dataskyddsförordning med namnet GDPR som gör att du får mer insyn och kontroll över dina personuppgifter. Det ställs tydligare krav på hur företag och organisationer ska hantera dina personuppgifter.

För dig som kund innebär det att du får stärkta rättigheter när det exempelvis gäller rätt till information och tillgång till dina personuppgifter.

Vi har alltid skyddat dina personuppgifter och integritet och det fortsätter vi göra men vi har ytterligare uppdaterat våra rutiner kring integritetspolicyn, enligt den nya EU-lagstiftningen GDPR som trätt i kraft 25 maj 2018. Detta så att du kan känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter.

Givetvis kommer detta inte påverka dig som kund hos oss på Adenmarks – du kan fortsätta handla precis som du gjort tidigare.

 

Dataskyddspolicy 

Adenmarks/Stora Höga Kläder AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Stora Höga kläder AB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritet- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vilken information samlar vi in? 

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du handlar på kredit, när du väljer att handla i vår kassa, när du kontaktar oss, när du använder vår web, eller någon annan av Stora Höga Kläders tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.
  • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
  • Historisk information - dina köp, betalningshistorik och i vissa fall kredithistorik.
  • Information om hur du interagerar med Stora Höga Kläder AB - hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från oss.
  • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, digitala fotspår när du rör dig på vår webbsida.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan. 

 

Vad gör vi med din information?

Syfte med behandlingen
- För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifer
- För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Laglig grund för behandlingen ("varför är behandlingen nödvändig")
- Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
- Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

 

Vilka kan vi komma att dela din information till? 

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Mellan våra bolag. Stora Höga Kläder AB kan komma att dela till de bolag som utgör Stora Höga Kläder AB. Sådana personuppgifter som är nödvändiga för att allt ska fungera på önskat vis. För de personuppgifter som delas med handlare gäller handlarens dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

Hostingföretag. Dina personuppgifter kan komma att delas till hostingföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att lagra data på säkert vis.

Myndigheter. Stora Höga Kläder AB kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Avyttring. Stora Höga Kläder AB kan komma att dela din information till tredje parter:
För det fall att Stora Höga Kläder AB säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Stora Höga Kläder AB komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Då Stora Höga Kläder AB är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Stora Höga Kläder AB att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav från bokföringslagen, sparar vi data endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för oss som organisation, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.